smell of gunpowder

home    message    face   archive    theme
©
       Anonymous

ikzelf zou hen niet met ‘welkom en warm’ bedichten maar leve de vrije interpretatie. ik vind het een mooie gedachte dat iemand hen leest. dankjewel dus

x

zwaluwen in mijn hoofd waagden nooit de trek naar het zuiden

maar gij, ge laat mij onweders proeven

draait winterwinden tot ik het galopperende schuim tem

-

ge hebt mijn verhaal reeds geschreven

dra zal ik uit de hemelen regenen

wordt naar mij geen eiland vernoemd

Ik ben

Icarus

niet

n.d.