smell of gunpowder

home    message    face   archive    theme
©
       Anonymous

x image

dat ik het krijs. krijten zal in het teveel van je vel

bijt tot de vrucht zich vierendeelt.

de wilg zijn stam nerven laat en ringen groeit

Voor winters zacht

-

n.d.